BERNSTEIN

Bernstein vyniká krásnymi, jednoduchými kvetmi v silnej oranžvo – žltej farbe. Kvety smerujú šikmo nadol a preto veľmi lahodia ľudskému oku. Mimoriadne bohato kvitnúci kultivar hodný odporúčania !

 

Rodičia kultivaru : Super Rose x B. x candida (apricot)

Hybrisizer : DOROTHEA LANGENBERG